Allt om plastikoperationer

Övervikt är ett globalt hälsoproblem och kallas ibland för den ”västerländska sjukan”. Övervikt beror på för mycket mat och för lite fysisk aktivitet. Det finns många farliga konsekvenser av fetman. För många extrakilon och skadlig bukfetma har en dålig effekt på självförtroendet, sexlivet och inte minst välmåendet.  Men bukfetman ökar även risken för sjukdomar på hjärt- och blodkärl, stroke, dåliga blodfetter, typ 2 diabetes och en del former av cancer.

Det är kontroversiellt att kalla fetma för en sjukdom men den 19:e juni 2013 började American Medical Association klassa fetma som en sjukdom i USA. Man räknar med att ungefär 30% av Européerna uppfyller kriterierna för metabolt syndrom. Definitionen av det metabola syndromet innebär att du uppvisar minst 3 av följande 5 risksymptom:

  • Blodtryck över 130/85
  • HDL mindre än 1,3 för kvinnor och 1,0 för  män
  • Midjemått över 88 cm för kvinnor och 102 cm för män
  • Triglycerider över 1,7
  • Fasteblodsocker över eller lika med 6,1

I tidningar läser man ofta om BMI (Body Mass Index) vilket mäter förhållandet mellan vikt och längd och det finns många som har invändningar mot metoden. En vuxen med ett BMI mellan 25 och 29.9 anses som överviktig och över 30 är man fet.

Det finns olika typer av fet

Nyare forskningsresultat visar att inte allt fett är av ondo och det finns både skadliga och nyttiga fettceller och det är viktigt att behålla rätt relation mellan dessa. Det finns fett som är essentiellt för kroppens funktioner. Om du under en längre period har haft övervikt blir det med tiden kroppens nya idealvikt. Fettdepåerna kan vara placerade på olika ställen och det är mer farligt om de är placerade kring de inre organen som levern som har en viktig roll för kroppens ämnesomsättning.

Fettet i kroppen är gult och mjukt och luktar blod. Man skiljer mellan subkutant fett och visceralt fett. Det subkutana fettet finns under huden ofta på låren och skinkan och det som plastikkirurgerna suger bort. Det viscerala fettet, som också kallas det farliga fettet, sitter inne i buken ofta runt organen. Dess uppgift är att skydda organen men detta fettet kan orsaka insulinresistens. Det finns signalämnen som adiponectin som enligt vissa forskare (Philipp Scherer) innebär att fettcellerna delar på sig och fördelar sig till många fettceller vilket i sin tur innebär att de inte läcker fria fettsyror till blodet.

Fettceller som kan vara väldigt stora lagrar fett och kan ta upp en stor del av cellen och tränga bort cellkärnan. Man skiljer mellan vita och bruna fettceller. Vid fettsugning kan fettceller som reduceras hamna på andra delar av kropppen.