Allt om plastikoperationer

Stamceller inom skönhetsindustrin

Stamceller inom skönhetsindustrin är ett nytt redskap för att korrigera utseendet på en individ och stamceller har fått mer och mer uppmärksamhet i media. Men tyvärr är metoden vetenskapligt oprövad. Stamceller är unika celler i kroppen eftersom de har förmågan att utvecklas till flera olika typer av celler och ersätta skadade celler. Det finns embryonala stamceller, fetala stamceller, stamceller från navelsträngsblodet och stamceller i moderkakan.

Det finns flera amerikanska kliniker som använder oprövad stamcellsbehandlingar inom skönhetsindustrin vilket uppmärksammas i vetenskapstidningen Scientificamerica och tekniken innebär att många svåra etiska frågor uppstår. Allt fler kliniker använder stamceller dessutom i sin marknadsföring eftersom det låter som om man använder den senaste tekniken. Men tekniken med stamceller är relativt ny och den medicinska revolutionen kring tekniken kan även innebära stora risker för patienterna.

Skönhetsbehandlingar med stamceller är en mycket lukrativ bransch och priserna för en stamcellsbehandling kan variera mellan 3000 dollar upp till 30 000 dollar. Utöver det finns det flera serum, tillväxtfaktorer och preparat som säger sig använda stamceller som inte är kliniskt prövade och befinner sig i en gråzon enligt artikeln. Det finns också ansiktslyft där man använder stamceller.

Exempel på företag som använder stamceller inom skönhetsindustrin:

  • Personal Cell Sciences
  • American CryoStem Corp
  • U Autologous

Riskerna med stamceller är stora eftersom det är troligt att den som genomgår en behandling också behåller en del av cellerna under resten av sitt liv.

Plastikoperation

Jag heter Daniel Larsson och är intresserad av olika skönhetsbehandlingar, och plastikkirurgi med fokus kring hårproblem.